Privaatsus­poliitika

Beauty Partners OÜ, reg kood: 14564344 (Kaupmees) on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

1.1 Beautypartners.ee kogub isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine.
1.2 Kliendi isikuandmetena käsitleme järgmisi andmeid:
• Nimi
• Kontaktandmed: telefoninumber ja e-posti aadress
• Maksja ja kohaletoimetamise aadress
• Pangakonto nr
• Ostuajalugu (toodete loetelu ja nende maksumus)
• Klienditoe andmed
1.3 Beautypartners.ee  kogub ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Samuti kogume andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel ja e-poes ning neid kasutatakse klientide eelistust väljaselgitamiseks.
1.4 Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning täita kliendi ees võetud kohustused e-poest ostu sooritamisel. Isikustamata andmeid kasutatatkse selleks, et kaardistada enim huvipakkuvad tooted ja teenused meie
veebilehel.
1.5 Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi

Isikuandmete edastamine

2.1 Beauty partners OÜ ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud logistikapartneritele kauba kohaletoimetamiseks.
2.2 Beauty Partners OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja maksete teostamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-ile.

Isikuandmete kaitse

3.1 Beautypartners.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel

Turvalisus

4.1 Beautypartners.ee e-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Nõusoleku tagasivõtmine ja kustutamine

5.1 Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta e-poe kontohalduses.
5.2 E-poodi salvestatud isikuandmed koos kasutajakontoga saab kustutada e-poe kontohalduses.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel: [email protected]

0

Your Cart is Empty